Visió Gestàltica

Després de formar-me en teràpia gestalt i de fer treball personal individual i grupal des d’aquesta corrent teràpeutica, les característiques que considero principals per entendre l’acompanyament gestàltic són:

  • Lliure de judici. Posar en valor que algun fet sigui bo o dolent o que les coses estan bé o malament no forma part de la realitat, sinó de la mirada pròpia que hi posem. Des de la gestalt donem importància a l’atenció i l’acceptació de l’experiència, per sobre de les valoracions personals i amb judici que hi donem.
  • La responsabilitat. Ho volguem o no, com a persones adultes, som responsables de nosaltres mateixes; això és un fet. Des de la gestalt es posa especial atenció en la consciència d’aquesta realitat, i ens convida a responsabilitzar-nos del què estem fent, sentint, desitjant, evitant o negant; en definitiva, ens convida a responsabilitzar-nos de la nostra vida.
  • La connexió entre les polaritats. Quan ens definim a nosaltres mateixes o a alguna altra persona (als nostres fills o filles, per exemple) amb determinats trets, estem limitant-nos, en tant que seleccionem interessadament alguns aspectes de la nostra personalitat. Això fa que ens identifiquem amb aquests trets i obviem el seu concepte polar; si per exemple, considerem que tímida és el polar d’ oberta, i pensem que som tímides quan coneixem a alguna persona, no concebem que en nosaltres hi hagi cap part d’oberta en aquesta situació. Segons la gestalt això és un raonament empobrit i fals, ja que integrar els oposats en la nostra personalitat (i en tots els aspectes del nostre ésser) fa que ens apropem més a la autenticitat i l’ espontaneïtat en nosaltres mateixes.
  • L’aquí i l’ara. En tant que tot està passant ara i aquí: el passat ja no existeix i el futur encara no hi és. Viure i sentir l’aquí i l’ara significa maduresa i creixement en nosaltres mateixes.
  • Integritat entre cos, emoció i ment. El procés terapèutic es treballa integrant tot el conjunt que estem experimentant aquí i ara: allò que expressem verbalment, el to de veu, els gestos que fem, la nostra postura i la musculatura, la respiració, etc. Totes tenen molta importància i és clau que poguem posar consciència en cadascuna.